Kontakt

Jan Vandík
Krajský úřad Zlínského kraje
oddělení vnějších vztahů a komunikace
577 043 195
jan.vandik@kr-zlinsky.cz